Schrijf je eigen levenskunstdagboek

Als je wilt ontdekken hoe je schrijvenderwijs gelukkiger wordt

Ik wil je graag van harte welkom heten.

Als je je opgeeft voor de online cursus: Schrijf je levenskunstdagboek, zul je wekelijks 
op deze site terugkomen om je te laten inspireren tot het schrijven over een thema uit
het levenskunstspel. De drie vragen die bij elke thema staan, zijn persoonlijk, verrassend
en versterkend.

Je krijgt wekelijks toegang tot schrijfsuggesties en korte teksten die je zullen ondersteunen
bij het schrijven.

Je schrijft thuis in jouw eigen tempo en op de tijd wanneer jij dat wilt. Als je een week geen tijd hebt, kun je het materiaal uitprinten: rechts op de pagina staat een ikoontje om de pagina uit te kunnen printen.

Waarom de naam: Levenskunst-dagboek? 

Levenskunst heeft voor mij te maken met de kunst om gelukkig te zijn in en met ons leven
zoals het is. Daarbij gaat het om een duurzame levensvoldoening.

Levenskunst heeft te maken met de vragen: hoe heb je plezier in het dagelijks leven?
Wat maakt je gelukkig? Hoe sta je in het leven: m.a.w. op welke manier ga je om met
de omstandigheden die zich in je leven voordoen?

Dit doet me denken aan de spin, die ik dagelijks tegenkom als ik de kippen voer. Ik moet
elke morgen het web, dat de spin geweven heeft, aan de kant schuiven om erbij te kunnen,
want het hangt precies voor de deur. En elke dag opnieuw is het web hersteld.
De spin gaat onverstoorbaar door. Ik merk niets van boosheid of teleurstelling dat ik het
web kapotgemaakt heb. Hij gromt niet als ik binnenkom, hij kijkt me niet kwaad aan… 
De spin doet wat hem te doen staat om zijn voedsel te vangen: elke dag weer maakt het
een wonderschoon, ingenieus geweven web. Hij maakt zijn web, met toewijding en in alle rust,
om het weer los te laten als het door wat voor omstandigheid dan ook, verloren gaat.
Een vorm van levenskunst, alleen de spin doet het zonder bewustzijn, zonder opzet, zonder
intentie…

Wij mensen hebben echter ons bewustzijn. Wij kunnen betekenis geven aan een gebeurtenis.
En de betekenis die wij eraan geven heeft invloed op onze reacties, op onze gedachten en
gevoelens. En anders dan de spin hebben wij een keus. Wij kunnen zelf kiezen hoe we met
de veranderende omstandigheden in ons leven omgaan. Hóe we dat doen is afhankelijk van
het antwoord dat we geven: welke betekenis we aan de omstandigheden geven.
Dit vraagt om levenskunst.

Levenskunst heeft dan ook te maken met het ontwikkelen van een levenshouding die ons én
onze omgeving gelukkig maakt.
Als je levenskunst beoefent, betekent het niet dat je perfect moet zijn, dat je dit zomaar
ineens moet kunnen. Het betekent veel meer dat je de intentie hebt om te groeien in de
kunst om gelukkig te zijn.

Gelukkig zijn is een houding van liefde voor het leven, van ja zeggen tegen het leven.
Niet omdat het volmaakt is, maar omdat je ondanks het feit dat het onvolmaakt is, de
mógelijkheden kan zien...

Je zult schrijvenderwijs ervaren dat het levenskunstspel een inspirerend hulpmiddel is
om een dagboek te schrijven die je levenskunst bevordert!